Utama > FALSAFAH PENDIDIKAN SEKOLAH

08-Apr-2019

FALSAFAH PENDIDIKAN SEKOLAH

Pendidikan di Sekolah Rendah Ibn Khaldun adalah pendidikan terancang, kemaskini dan terpimpin, yang berteraskan tauhid, untuk membimbing dan meningkatkan potensi pelajar kearah melahirkan insan yang cemerlang dan seimbang dari segi rohani, akal, jasmani dan emosi serta dapat memberi khidmat kepada Islam, manusia dan alam selaras dengan kepatuhan kepada Allah.