smik lencana

KADAR YURAN SESI 2019 ( TINGKATAN 5 SAHAJA )

SEKOLAH MENENGAH IBN KHALDUN
 
YURAN TAHUNAN PELAJAR BERASRAMA  
 
YURAN PENDAFTARAN SEKOLAH                 RM   200.00
YURAN PENDAFTARAN ASRAMA                  RM   130.00
YURAN TAHUNAN                             RM   250.00 
YURAN KOKURIKULUM                         RM   300.00
TAKAFUL KELOMPOK                          RM     5.00
YURAN MULTIMEDIA                          RM    20.00
YURAN PEPERIKSAAN & AMALI DALAMAN         RM   170.00
YURAN BAS SOLAT JUMAAT                    RM    70.00
YURAN ALIRAN SAINS                        RM   110.00
YURAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA(SPM)       RM   200.00

 
JUMLAH TAHUNAN                            RM 1,455.00
 
Nota : Yuran Pendaftaran Sekolah Hanya dikenakan sekali sahaja bagi pelajar baru.
          Yuran Bas Solat Jumaat dikenakan bagi pelajar lelaki sahaja.
          Yurab Aliran Sains dikenakan bagi pelajar yang mengikuti aliran sains sahaja.
 
 YURAN BULANAN PELAJAR BERASRAMA
 
YURAN BULANAN                             RM  250.00
YURAN MAKAN TENGAHARI                     RM   60.00
YURAN PEMBANGUNAN                         RM   20.00
YURAN ASRAMA                              RM  230.00   
JUMLAH BULANAN                            RM  560.00
 
Nota Yuran Makan Tengahari dikenakan kepada pelajar yang memilih pakej makan yang disediakan oleh sekolah
 
YURAN TAHUNAN PELAJAR HARIAN
 
YURAN PENDAFTARAN SEKOLAH                 RM   200.00
YURAN TAHUNAN                             RM   250.00 
YURAN KOKURIKULUM                         RM   300.00
TAKAFUL KELOMPOK                          RM     5.00
YURAN MULTIMEDIA                          RM    20.00
YURAN PEPERIKSAAN & AMALI DALAMAN         RM   170.00
YURAN BAS SOLAT JUMAAT                    RM    70.00
YURAN ALIRAN SAINS                        RM   110.00
YURAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SPM)       RM   200.00
 
 
JUMLAH TAHUNAN                            RM 1,325.00
 
Nota : Yuran Pendaftaran Sekolah Hanya dikenakan sekali sahaja bagi pelajar baru.
          Yuran Bas Solat Jumaat dikenakan bagi pelajar lelaki sahaja.
 
 YURAN BULANAN PELAJAR HARIAN
 
YURAN BULANAN                             RM 250.00
YURAN MAKAN TENGAHARI                     RM  60.00
YURAN PEMBANGUNAN                         RM  20.00 
JUMLAH BULANAN                            RM 330.00
 
 
Nota : Yuran Makan Tengahari dikenakan kepada pelajar yang memilih pakej makan yang disediakan oleh sekolah.
 
 
 
 
 
 
 Eduardo Escobar Jersey

P E P E R I K S A A N

S E K O L A H  R E N D A H 
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 
22 OKT 2018 - 26 OKT 2018
UPSR
24 SEPT 2018 - 27 SEPT 2018
PSRA
8 OKT 2018 - 12 OKT 2018
 
SEMUA WARIS DIJEMPUT KE HARI PRESTASI
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
TARIKH : 16 NOVEMBER 2018
MASA    : 8.30 - 12.30 TGH
(SEKOLAH RENDAH SAHAJA)
 
 
 
S E K O L A H  M E N E N G A H
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
15 OKT 2018 - 26 OKT  2018
PEPERIKSAAN TINGKATAN 3
8 OKT 2018 - 11 OKT 2018
PEPERIKSAAN SPM
13 NOV 2018 - 13 DIS 2018
 
*Tarikh Tertakluk pada perubahan. 
 
 

H U B U N G I

SEKOLAH REN & MEN IBN KHALDUN

LOT 4012 LORONG HAJI SAID

JALAN KEBUN, SEKSYEN 30

40460 SHAH ALAM SELANGOR D.E

Tel: 03-5161 6903 ( Rendah ) 

Tel 03-5162 3973 ( Menengah )

Email : sekibnkhaldun@yahoo.com (R)

Email: smibnkhaldun@yahoo.com (M)

Email:darulhuffazibnkhaldun@yahoo.com (T)