smik lencana

KADAR YURAN SESI 2019 ( TINGKATAN 3 SAHAJA )

SEKOLAH MENENGAH IBN KHALDUN
 
YURAN TAHUNAN PELAJAR BERASRAMA  
 
YURAN PENDAFTARAN SEKOLAH                 RM   200.00
YURAN PENDAFTARAN ASRAMA                  RM   130.00
YURAN TAHUNAN                             RM   250.00 
YURAN KOKURIKULUM                         RM   300.00
TAKAFUL KELOMPOK                          RM     5.00
YURAN MULTIMEDIA                          RM    20.00
YURAN PEPERIKSAAN & AMALI DALAMAN         RM   170.00
YURAN BAS SOLAT JUMAAT                    RM    70.00
YURAN PEPERIKSAAN TINGKATAN 3 (PT3)       RM   100.00
JUMLAH TAHUNAN                            RM 1,245.00
 
Nota : Yuran Pendaftaran Sekolah Hanya dikenakan sekali sahaja bagi pelajar baru.
           Yuran Bas Solat Jumaat dikenakan bagi pelajar lelaki sahaja.
 
YURAN BULANAN PELAJAR BERASRAMA
 
YURAN BULANAN                             RM  250.00
YURAN MAKAN TENGAHARI                     RM   60.00
YURAN PEMBANGUNAN                         RM   20.00
YURAN ASRAMA                              RM  230.00   
JUMLAH BULANAN                            RM  560.00
 
Nota Yuran Makan Tengahari dikenakan kepada pelajar yang memilih pakej makan yang disediakan oleh sekolah
 
YURAN TAHUNAN PELAJAR HARIAN
 
YURAN PENDAFTARAN SEKOLAH                 RM   200.00
YURAN TAHUNAN                             RM   250.00 
YURAN KOKURIKULUM                         RM   300.00
TAKAFUL KELOMPOK                          RM     5.00
YURAN MULTIMEDIA                          RM    20.00
YURAN PEPERIKSAAN & AMALI DALAMAN         RM   170.00
YURAN BAS SOLAT JUMAAT                    RM    70.00 
JUMLAH TAHUNAN                            RM 1,015.00
 
Nota : Yuran Pendaftaran Sekolah Hanya dikenakan sekali sahaja bagi pelajar baru.
          Yuran Bas Solat Jumaat dikenakan bagi pelajar lelaki sahaja.
 
YURAN BULANAN PELAJAR HARIAN
 
YURAN BULANAN                             RM 250.00
YURAN MAKAN TENGAHARI                     RM  60.00
YURAN PEMBANGUNAN                         RM  20.00 
JUMLAH BULANAN                            RM 330.00
 
 
Nota : Yuran Makan Tengahari dikenakan kepada pelajar yang memilih pakej makan yang disediakan oleh sekolah.
 
 
 Jack Crawford Authentic Jersey