Penulis : Hasnan Kasan

Penerbit : SINAR TENGGARA SDN BHD

 

HARGA : RM 15.00 ( Ringgit Malaysia : Lima Belas Sahaja)

Buku ini membincangkan secara terperinci mengenai asa-asas dalam mendirikan solat merangkumi perincian,ketelitian dan maksud bagi setiap bacaan di dalam solat.Buku ini Insya Allah meningkatkan kefahaman kepada pembaca untuk menyingkap dan memahami maksud-maksud segala bacaan dalam ibadah solat.

Memahami pengertian dan maksud bacaan solat adalah penting bagi memperoleh kesempurnaan dalam ibadah dan memberi kemanisan dalam mengerjakan ibadah solat sekaligus memupuk jiwa solat dalam diri setiap muslim.

Buku ini Insya Allah sesuai untuk dijadikan bahan rujukan untuk program-program BESTARI SOLAT dan SMART SOLAT.Pastikan naskah buku ini berada di rumah kita bagi membantu 'revision' mengenai ibadah solat dari masa ke semasa.

Buku ini dicetak khusus untuk Sekolah Ibn Khaldun bagi tujuan meyebar ilmu dalam kalangan masyarakat dan juga bagi mengumpul sumbangan bagi tujuan pembinaan bangunan sekolah.Insya Allah

bukusolat

 Calen Addison Womens Jersey