lencana  
KADAR YURAN SESI 2019       
SEKOLAH RENDAH IBN KHALDUN
 
YURAN TAHUNAN
 
YURAN PENDAFTARAN SEKOLAH         RM 200.00
YURAN TAHUNAN                     RM 250.00
YURAN PEPERIKSAAN                 RM 100.00 
TAKAFUL                           RM   5.00
YURAN BAS JUMAAT                  RM  65.00
JUMLAH TAHUNAN                    RM 620.00
 
Nota : Yuran Pendaftaran Sekolah dikenakan sekali sahaja bagi pelajar baru.
           Yuran Bas Solat Jumaat dikenakan bagi pelajar lelaki sahaja.
 
 YURAN BULANAN 
 
YURAN BULANAN                     RM 230.00
YURAN PEMBANGUNAN                 RM  20.00
YURAN MAKAN TENGAHARI             RM  45.00   
JUMLAH BULANAN                    RM 295.00
 
Nota Yuran Makan Tengahari dikenakan kepada pelajar yang memilih pakej makan yang disediakan oleh sekolah.
 

 

 Arizona Diamondbacks Authentic Jersey