lencana

PERANAN DAN FUNGSI UNIT HAL EHWAL MURID

Mengenalpasti potensi murid  dan memupuknya hingga ke tahap cemerlang.

Memberikan khidmat bantuan kepada murid  yang bermasalah.

Mengurus hal-hal berkaitan kebajikan murid.

Mengelolakan program latihan kepemimpinan dan organisasi pelajar.

Mengendalikan program orientasi murid.

Mengatur dan mengelola aktiviti untuk mencapai kecemerlangan murid dan sekolah.

Menyediakan Pelan Strategik dan Pelan Taktikal ke arah pelaksanaan yang berkesan.

Mengurus perkembangan disiplin dan sahsiah murid yang cemerlang.

Mengurus segala mesyuarat, mengemaskini sistem fail dan menyedia laporan dari semasa ke semasa dengan cekap dan sistematik.

Menyertai sebarang pertandingan luar yang boleh meningkatkan prestasi dan pencapaian sekolah

 

 

 

 Andre Hal Jersey